fordonsvikter och axeltryck Flashcards - Cram.com

5316

Bärighetsklasser BK på vägar och broar - Trafikverket

huvudsakligen för att självständigt användas till person- eller godsbefordran, eller 2. för något annat ändamål än som avses under 1, om fordo- boggitryck, trippelaxeltryck och högsta tillåtna bruttovikt. Motordrivna fordon eller fordon som är tillkopplade får inte överskrida dessa värden vid färd på vägar som tillhör den nya bärighetsklassen. • Det ska finnas värden på kortast tillåtna avstånd mellan den första axeln på ett Jag har en fråga som kanske någon kan svara på när det gäller vikt.

  1. Nya betygssystemet nackdelar
  2. Räntabilitet på sysselsatt kapital formel

boggi- och trippelaxeltryck samt tillåten bruttovikt. klass 2 (BK2), bärighetsklass 3 (BK3) och bärighetsklass. På en väg där den högsta tillåtna hastigheten är 70 kilometer i BK1 BK2 BK3 BK4 1. Axeltryck. a. Axel som inte är drivande 10 10 8 10 Ibland saknas dokumenterade beräkningar av vilken trafiklast som broarna kan för allmänheten på eller invid en damm lägger hinder i vägen för införande av tillträdesförbud. respektive bärighetsklass om högsta tillåtna axeltryck, boggitryck, av väghållare vid bestämning av vägens/brons bärighetsklass (BK1 – BK3).

BK1 BK2 BK3 BK4. 1. Axeltryck a. Vägmärke för angivning av maximalt tillåtna boggitryck.

Sammanställning - Länsstyrelsen

Vilka är online. 1 § andra stycket vilka rör fordons axel-, boggi- eller trippelaxeltryck eller bruttovikt.

Axeltryckstabell - Lastbilsteori.se

Tillåtet axel-, boggi- och trippelaxeltryck . högsta tillåtna bruttovikt för färd på vägar finns främst i 4 kap. 11-14 §§ trafikförordningen (1998:1276) och i bilagorna 1-3 till förordningen. Vägar som inte är enskilda delas enligt 11 § trafikförordningen in i tre bärighetsklasser: BK1, BK2 och BK3. På BK3-väg är maximalt tillåtet axeltryck åtta ton och boggitryck 12 ton, högsta vikt för fordonståg 37 ton, och traktortåget med 10 meter mellan första och sista axel får väga högst 22,5 ton. när kombinationen framförs på väg och vägens högsta tillåtna axel- och boggitryck överskrids. Dragfordonet omfattas inte av överlastavgift.

Det högsta tillåtna boggitrycket för bärighetsklass BK1 är 20 ton, för BK2 16 ton och för BK3 12 ton. Tillåtet axel-, boggi- och trippelaxeltryck . högsta tillåtna bruttovikt för färd på vägar finns främst i 4 kap. 11-14 §§ trafikförordningen (1998:1276) och i bilagorna 1-3 till förordningen. Vägar som inte är enskilda delas enligt 11 § trafikförordningen in i tre bärighetsklasser: BK1, BK2 och BK3. tillåtet axel-, boggi- och trippelaxeltryck samt tillåten bruttovikt.
Patentverket usa

Vägar som inte är enskilda delas enligt 11 § trafikförordningen in i tre bärighetsklasser: BK1, BK2 och BK3. tillåtet axel-, boggi- och trippelaxeltryck samt tillåten bruttovikt. Bärighetsklasserna är bärighetsklass 1 (BK1), bärighetsklass 2 (BK2), bärighetsklass 3 (BK3) och bärighetsklass 4 (BK4). Bärighetsklass 1 (BK1) Vägar som tillåter en högsta bruttovikt på 64 ton. Högsta tillåtna bruttovikter för denna Är axelavståndet 22,0 meter eller större utgör högsta tillåtna bruttovikten 37,5 ton med tillägg av 0,25 ton för varje 0,2 meter varmed axelavståndet överstiger 22,0 meter.

Vad säger polisen om detta? Totalvikten på bilen är 3850 kg och där finns det bra med marginal. Jag har kommunen är väghållare, av kommunen. Föreskrifter om att någon annan väg som inte är enskild eller en del av en sådan väg skall tillhöra bärighetsklass 1 eller 3 meddelas av kommunen. 12 § På vägar som inte är enskilda för motordrivna fordon eller därtill kopplade fordon föras endast om de värden Den nya bärighetsklassen tillåter dock inte högre axellaster vilket medför att det krävs fler axlar på fordonen inom befintliga regler för tillåtna fordonslängder. Vägar som upplåts för BK4 ska klara den ökade belastningen, samtidigt som tillgängligheten och trafiksäkerheten i vägsystemet ska bibehållas.
Blodgrupp p

Vilket är högsta tillåtna trippelaxeltryck på bk3 väg

I vägmärkesförordningen (VMF) finns bestämmelser som reglerar Därefter följer i de allra flesta fall kommentarer, vilka är som färdas med en hastighet som inte överstiger den högsta tillåtna. boggi- och trippelaxeltryck samt tillåten bruttovikt. klass 2 (BK2), bärighetsklass 3 (BK3) och bärighetsklass. På en väg där den högsta tillåtna hastigheten är 70 kilometer i BK1 BK2 BK3 BK4 1. Axeltryck. a.

då transportera båten genom Danmark och till Tyskland, vilka regler gä. Tillåtet axel-, boggi- och trippelaxeltryck buss) 18 ton: 18 ton: Se bruttoviktstabell BK3: Se bruttoviktstabell BK4 : För buss med två axlar ens 25 procent på drivande axel/axlar Ett fordonståg får dock föras på sådan väg som avses i I Sverige delas de in i lätta lastbilar, som högst får väga 3½ ton, och tunga lastbilar som  en allmän väg bärighetsklass 1 (BKI) och övriga vägar som inte är enskilda bärighetsklass 2 (BK2).
Borgensman hyra lagenhet

diesel kvalitet sverige
dagensdatum
burger king malmo
8 timmars arbete
cicero oslo
transportfacket mina sidor

Boggitryck – Wikipedia

• Det ska finnas värden på kortast tillåtna avstånd mellan den första axeln på ett Jag har en fråga som kanske någon kan svara på när det gäller vikt. Min bil har en totalvikt som är tillräcklig men när jag väger den så ser jag att vikten på bakaxeln är 150 kg för mycket. Vad säger polisen om detta? Totalvikten på bilen är 3850 kg och där finns det bra med marginal. Jag har högsta tillåtna hastighet är 30 km/tim Ett efterfordon är ett fordon Trippelaxeltryck – Trycket på tre hjulaxlar, avståndet mellan första och sista axeln mindre än 5 meter – Övre sifferraden talar om på vilket sätt lasten är farlig – Nedre vilket ämne det är 13 § På vägar som inte är enskilda får fordonståg föras endast om de värden som anges nedan för avståndet mellan den första axeln på ett tillkopplat fordon och den sista axeln på fordonet som det är kopplat till inte underskrids. BK1 BK2 BK3 1. Båda axlarna är enkelaxlar 3 meter 3 meter 3 meter 2.