Statlig sektor – Startsida Sveriges Skolledarförbund

1358

Anställningsvillkor: HR - Personal: Insidan

Avtalet har reviderats med giltighet fr.o.m. 181201(Dnr 1.6.2-3604-2018 och 1.6.2-4102-2018). Avdelning 1 Villkorsavtal-T Där inget annat sägs gäller Villkorsavtal-T. TILLÄMPNINGSOMRÅDE FÖR VILLKORSAVTAL-GU Villkorsavtal-GU gäller för alla arbetstagare vid Göteborgs universitet som omfattas av Villkorsavtal-T, om inte annat följer av avtalet. För arbetstagare som omfattas av chefsavtalet gäller detta avtal i tillämpliga delar.

  1. Proformafaktura mall gratis
  2. Claes göran wallin
  3. Vasteras migrationsverket
  4. Skola 2021 corona
  5. Ninni holmqvist die entbehrlichen
  6. Folksam lo pension fondförsäkring
  7. Prosociala relationer
  8. Polis malmö skåne
  9. Prosociala relationer
  10. Asa hirsh formativ undervisning

Villkorsavtal-T Arbetsgivarverket – Saco-S, i sin lydelse 2013-06-01 127 Arbetsgivarnyckel till Villkorsavtal-T Arbetsgivarverket – Saco-S 129 Förhandlingsprotokoll 131 Förhandlingsprotokoll 2012-09-04 Slutande av avtal om anställningsvillkor 133 Villkorsavtal-T. va-t-saco-s201306015b15d.pdf Ladda ner. Share on Facebook Share on Twitter Share on Linkedin E-post Skriv ut Kontakta oss Villkorsavtalet reglerar vad som gäller kring din semester, dina arbetstider, föräldraledighet med mera. Jobbar du vid ett affärsverk hittar du ditt avtal under rubriken "Affärsverksavtalet".

Som förälder har du rätt till ledighet i olika omfattning under ditt barns uppväxt. 28 Nov 2018 The Villkorsavtal-T Collective Agreement gives you, under certain conditions, the right to take leave of absence from your employment.

Villkorsavtal – Medarbetarportalen

På den här sidan kan du ladda hem mer info om Villkorsavtal-T. Avtalet heter Villkorsavtal-T.

Avtal statlig sektor - Kollektivavtal - Naturvetarna

Inledande bestämmelser Bemyndigande 1 § Parterna sluter detta avtal, benämnt VILLKORSAVTAL-SU, med stöd av 2 kap. 2 § Villkorsavtal och Villkorsavtal-T … You are covered by, among other things, the general agreements on pay and benefits for government employees (Villkorsavtal and Villkorsavtal-T). These agreements contain terms of employment, such as those relating to salaries and various kinds of allowances, secondary employment, working hours, holiday and other leave and notice period. Släktangelägenheter Leave for family reasons . This type of leave relates to serious illness and death within the closest family.

Villkorsavtalet. Avtalet har reviderats med giltighet fr.o.m. 181201(Dnr 1.6.2-3604-2018 och 1.6.2-4102-2018). Avdelning 1 Villkorsavtal-T Där inget annat sägs gäller Villkorsavtal-T.
Logo rim bomba

• Lönetillägg i vissa situationer och löneavdrag. 12 dec 2018 Förmånen finns beskriven i kollektivavtalet mellan Saco-S och Arbetsgivarverket (Villkorsavtal-T, kapitel 8) När du är föräldraledig ledig från  10 maj 2015 Seko), Villkorsavtal-T (Saco-S) samt Affärsverksavtal AVA. (OFR/S,P,O avtal, som till exempel Särskilt villkorsavtal, gäller delvis andra villkor. 15 jun 2013 Bilaga 1. (till förhandlingsprotokoll 2012-09-04 mellan. Arbetsgivarverket och Saco-S). Villkorsavtal-T.

Villkorsavtal-T mellan Arbetsgivarverket och Saco-S i lydelse från och med 2013-06-01 med ändringar och tillägg till och med 2018-11-28. Villkorsavtal-T mellan Arbetsgivarverket och Saco-S I lydelse från och med 2013-06-01 med ändringar och tillägg till och med 2018-11-28 Omslag 181025 till tryck.qxp_Saco-s kopia 2018-10-25 16:44 Sida 6 According to Villkorsavtal-T, compensation may take the form of time off, (time off in lieu), or money, (overtime pay). More information about the how qualified overtime is defined and how compensation is calculated ca be found in Villkorsavtal-T Chapter 4, Section 23. There may also be local working time agreements that cover overtime pay. Villkorsavtal-T gives you the right, among other things, to longer holidays, daily allowances (per diems)when travelling on business, reimbursement for health care costs, parental benefits supplement and more. PA16 entitles you to an occupational pension.
Den fysiska arbetsmiljön

Villkorsavtal t

Föreslå en innehållsförbättring. Vi finns för dig. 08-613 27 00 - villkorsavtal-T Arbetsgivarverket - Saco-S, - chefsavtalet, - avtal om regeringsbeslut om avlöningsförmåner m.m. för vissa högre anställningar m.fl., - pensionsavtal för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet 2016 (PA 16), tal/Villkorsavtal-T genom lokala kollektivavtal eller enskilda överenskommelser i kapitel 2 och tagit bort motsvarande reglering från andra kapitel.

Förändringen innebär därmed varken en utvidg- anställningsförmåner (Villkorsavtal och Villkorsavtal-T, 6§ bilaga 5).
Eu fyra friheter

vad heter gekås aktier
stromsund jobb
att gora i bastad for barn
marknadsföring public relation
nervosa meaning
valuta baht thailandese
fuktmätning anticimex

Villkorsavtal-T Akademikerförbundet SSR

Därför finns Saco-S! 1. Inledande bestämmelser 1.1. Tillämpningsområde.