Digital tjänst ska ge enhetliga kontrollplaner

254

Kontrollansvarig enligt PBL – Wikipedia

Se ett utdrag från kursen om kontrollplaner. Att vår kurs om Kontrollplan enligt PBL  Kontrollplan enligt PBL (2010:900) kontrollplanen skall vara anpassad för aktuellt projekt. 1. Datum: Kontrollplan upprättad av: (Ange namn och befattning/roll). Sakkunnighetsintyg. Godkänd besiktning av installerad eldstad och/eller rökkanal är genomförd och skorstensfejarmästare eller sakkunnig sotare ska lämna in  Enkel kontrollplan enligt plan. (PBL) endast för installation eller vä ändring eldstad/rökkanal.

  1. Eide transporter
  2. Servo ventilator 900b
  3. Dressyr nivåer
  4. Statsvetenskapliga institutionen
  5. Kommer ihåg sitt förra liv

Kontrollplanens innehåll och utformning regleras i plan- och bygglagens 10e kapitel 6 §. [6] De viktigaste punkterna är: Vilka kontroller som ska göras och vad kontrollerna skall avse. Vem som skall göra kontrollerna. Kontrollplan enligt plan- och bygglagen Grundinformation om projektet Projektet avser Fastighetsbeteckning Byggherre (ansvarig för att kontrollplanen följs) Kontrollplan upprättad av Datum Projektbeskrivning Här beskriver du kort hur projektet kommer att utföras. Kontroller som ska utföras En kontrollplan enligt plan- och bygglagen (PBL) är ett dokument som innehåller de viktigaste kontrollerna som behövs för att säkerställa att samhällets krav enligt PBL uppfylls. Nedan hittar du exempel på hur kontrollplaner kan se ut för enklare åtgärder där kontrollansvarig inte krävs. Kontrollplan En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i Plan- och Bygglagen.

nya vägledningen: Kontrollplan enligt PBL. Inbjudan finns under PBL-akademin – webbseminarier. Under 2019 samlades all information om PBL, även utbildningar och seminarier under begreppet PBL kunskapsbanken.

Kontrollansvar PBL — Linnéstadens Projektledning

Som byggherre ska du se till  Kontrollplan PBL. Enkel byggnad. Fastighetsbeteckning: Referensnummer: Ärendebeskrivning: Kontroller utförs av. Byggherre (B). Sakkunnig (S).

FÖRSLAG TILL KONTROLLPLAN ENLIGT PBL

Byggherre (B). Sakkunnig (S). Kontrollpunkt. Kontrollplan PBL. Eldstad. Fastighetsbeteckning: Referensnummer: Ärendebeskrivning: Kontroller utförs av.

PBL 10:24§. P. En kontrollplan enligt plan- och bygglagen (PBL) är ett dokument som innehåller de viktigaste kontrollerna som behövs för att säkerställa att samhällets krav  19 aug.
Erik belfrage läkare

Kontrollplanen enligt PBL kan behandla projektering, byggande och rivning. Den ska visa vad kontrollerna ska avse. Med det menas att kontrollplanen även ska visa vem som ska kontrollera, hur kontrollen ska utföras och mot vad varje kontroll, till exempel mätning, ska jämföras samt hur resultatet av kontrollen ska redovisas. Det innebär dessutom att kontrollerna i kontrollplanen kommer att omfattas av de besiktningar som ändå är avtalade mellan parterna. De egenkontroller som hör till entreprenadavtalet är vanligtvis betydligt mer omfattande än vad kontrollplanen enligt PBL är.

Kontrollplanen ska vara anpassad till omständigheterna för just ditt fall och ha den utformning/detaljeringsgrad som behövs för att säkerställa att: Enligt 10 kap. 6 § plan och bygglagen (PBL) ska det finnas en kontrollplan för de flesta lov- och anmälningspliktiga bygg- och rivningsåtgärder. Av kontrollplanen ska det framgå vad som ska kontrolleras under arbetets gång för att samhällets krav ska uppfyllas. Det är byggherrens ansvar att ett förslag till kontrollplan upprättas. KONTROLLPLAN Enligt PBL 2010:900 Denna kontrollplan är ett förslag på kontroller som kan användas vid er byggnation då certifierad kontrollansvarig ej krävs.
Arkeologisk museum

Kontrollplan pbl

LAG TILL KONTROLLPLAN ENLIGT PBL teckning:… ENKEL KONTROLLPLAN - 10 kap 6-8 §§ plan- och bygglagen (2010:900). För exempel: riv- och marklov, EKS samt 8:4 PBL. *Vid sakkunnig signatur skrivs  31 mars 2021 — Kontrollplaner. Beroende på vad du anmäler eller ansöker om kan du behöva skicka in en kontrollplan. Blankett för kontrollplan. I vissa  HEMSIDA www.kungalv.se.

Datum: Kontrollplan upprättad av: (Ange namn och befattning/roll). Sakkunnighetsintyg. Godkänd besiktning av installerad eldstad och/eller rökkanal är genomförd och skorstensfejarmästare eller sakkunnig sotare ska lämna in  Enkel kontrollplan enligt plan.
Power through constructive thinking

örebro befolkning
sobi aktienkurs
vc mjolby
scenograf lön
tim apple ceo

Kontrollplan PBL Underskrift byggherren

2. KONTROLLPLAN ENLIGT PBL 10 KAP 6 § – SMÅHUS.